An Giang

Bưu điện văn hóa xã Long Phú

Mã bưu điện: 883500 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Phú Địa chỉ: Sô´tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu Điện …

Hòm thư Công cộng số 15

Mã bưu điện: 883595 Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 15 Địa chỉ: Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 16

Mã bưu điện: 883636 Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 16 Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu Điện thoại:

Bưu điện văn phòng VP BĐTX Tân Châu

Mã bưu điện: 883444 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Tân Châu Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu Điện thoại: …

Bưu điện văn hóa xã Châu Phong

Mã bưu điện: 883530 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Phong Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu Điện …

Bưu điện văn hóa xã Phú Hiệp

Mã bưu điện: 883537 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hiệp Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu Điện thoại: …

Bưu điện văn hóa xã Phú Vĩnh

Mã bưu điện: 883510 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Vĩnh Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu Điện …

Bưu điện văn hóa xã Lê Chánh

Mã bưu điện: 883520 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Chánh Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu Điện …

Bưu điện Tân Châu

Mã bưu điện: 883400 Bưu cục: Bưu điện Tân Châu Địa chỉ: Sô´46 tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu Điện thoại: 02963822255