Bưu điện văn hóa xã Long Phú

  • Mã bưu điện: 883500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Phú
  • Địa chỉ: Sô´tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 02963531000