Bưu điện Phát hành Báo chí GD PHBC

Mã bưu điện: 100994 Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBC Địa chỉ: Sô´159, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1

Mã bưu điện: 143010 Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1 Địa chỉ: Sô´63, Đường Phú Diễn{ngõ 72}, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: …

Bưu điện Kho EMS TMĐT

Mã bưu điện: 143330 Bưu cục: Bưu điện Kho EMS TMĐT Địa chỉ: Sô´km12, Dãy nhà A, Khu tập thể T262, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Điện …

Bưu điện EMS Postmart

Mã bưu điện: 143312 Bưu cục: Bưu điện EMS Postmart Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện Tân Xuân

Mã bưu điện: 143320 Bưu cục: Bưu điện Tân Xuân Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: 024.32191731

Bưu điện BCP [EMS] COD Tân Xuân

Mã bưu điện: 143315 Bưu cục: Bưu điện BCP COD Tân Xuân Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: 02437199095

Bưu điện Xuân Đỉnh

Mã bưu điện: 143310 Bưu cục: Bưu điện Xuân Đỉnh Địa chỉ: Sô´101, Dãy nhà CT1, Khu tập thể Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm Điện …

Bưu điện Đức Thắng

Mã bưu điện: 143610 Bưu cục: Bưu điện Đức Thắng Địa chỉ: Sô´14, Đường Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: