Bưu điện văn hóa xã Phú Dương

Mã bưu điện: 536701 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Dương Địa chỉ: Thôn Dương Nổ Tây, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3860585

Bưu điện văn hóa xã Phú Mậu

Mã bưu điện: 536790 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Mậu Địa chỉ: Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3869699

Bưu điện Cửa Thuận

Mã bưu điện: 536750 Bưu cục: Bưu điện Cửa Thuận Địa chỉ: Sô´57, Đường Kinh Dương Vương, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3866101

Bưu điện Vinh Thái

Mã bưu điện: 536890 Bưu cục: Bưu điện Vinh Thái Địa chỉ: Thôn Thanh Lam Bồ, Xã Vinh Thái, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3869327

Bưu điện Vinh An

Mã bưu điện: 537000 Bưu cục: Bưu điện Vinh An Địa chỉ: Thôn An Mỹ, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3860801

Bưu điện Viễn Trình

Mã bưu điện: 536870 Bưu cục: Bưu điện Viễn Trình Địa chỉ: Thôn Viễn Trình, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang Điện thoại: 869201

Bưu điện Phú Diên

Mã bưu điện: 536960 Bưu cục: Bưu điện Phú Diên Địa chỉ: Thôn Thanh Dương, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3860201

Bưu điện Phú Hải

Mã bưu điện: 536730 Bưu cục: Bưu điện Phú Hải Địa chỉ: Thôn Cự Lại Đông, Xã Phú Hải, Huyện Phú Vang Điện thoại: 867293

Bưu điện Phú Vang

Mã bưu điện: 536700 Bưu cục: Bưu điện Phú Vang Địa chỉ: Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3868432