Tỷ giá INR (Rupee Ấn Độ)

Tỷ giá Rupee Ấn Độ hôm nay là 1 INR = 294 VNĐ. Tỷ giá trung bình INR được tính từ dữ liệu của 3 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Rupee Ấn Độ.

Bảng tỷ giá Rupee Ấn Độ (INR) tại 3 ngân hàng

Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)

Ngân hàngMua TMMua CKBánBán chuyển khoản
Vietcombank-303.41315.54-
ACB---310.82
TPBANK294303314317

Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com

Tóm tắt tỷ giá INR hôm nay (12/06/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Rupee Ấn Độ tại 3 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá INR hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:

Ngân hàng mua Rupee Ấn Độ

TPBANK mua tiền mặt cao nhất 294
TPBANK mua tiền mặt thấp nhất 294
Vietcombank mua chuyển khoản cao nhất 303.41
TPBANK mua chuyển khoản thấp nhất 303

Ngân hàng bán Rupee Ấn Độ

Vietcombank bán tiền mặt cao nhất 315.54
TPBANK bán tiền mặt thấp nhất 314
TPBANK bán chuyển khoản cao nhất 317
ACB bán chuyển khoản thấp nhất 310.82

Đổi tiền (INR) Rupee Ấn Độ sang (VND) Việt Nam Đồng

INR
VND
1 INR = 294 VND

(Tỷ giá Trung bình: 1 INR = 294 VNĐ, 19:03:17 12/06/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: Vietcombank, ACB, TPBANK