Tính Phần Trăm Online – Cách Tính Phần Trăm & Công thức tính tỷ lệ chính xác 100%

?

Tính phần trăm của một giá trị.

Ví dụ tính 30% của 70, ta viết 30 ô đầu tiên & ô thứ hai 70.

?

Công thức tính:

Tính phần trăm của một giá trị.

%     của ? =
?

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

Viết ô đầu tiên 30, ô thứ hai 70 để tính tỷ lệ phần trăm 30 của 70

?

Công thức tính:

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

là bao nhiêu % của ? = %
?

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Viết ô đầu tiên 30 ô thứ hai 70 để tính toán tỷ lệ phần trăm của giá trị thay đổi.

?

Công thức tính:

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Tỷ lệ tăng / giảm   -   ? = %
?

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

Viết ô đầu tiên 10, ô thứ ba 80 so với hộp chọn thứ hai (tăng / giảm) để tính tăng hoặc giảm 10 phần trăm của 80.

?

Công thức tính:

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

% của ? =
?

Số X là Y% của số Z. Z là?

Số 10 là 5% của số 200

10 x 100 / 5 = 200

?

Công thức tính:

Số X là Y% của số Z. Z là?

Số   %   của số

Công cụ này giúp bạn có thể tính toán rất nhanh gọn, bạn có thể áp dụng vào việc:

 • Tính phần trăm lương
 • Công thức tính %
 • Cách tính lãi suất vay ngân hàng
 • Cách tính % tiền
 • Cách tính phần trăm tiền thưởng
 • Cách tính lãi suất ngân hàng
 • Cách tính phần trăm tăng / giảm = so với năm trước
 • Cách tính phần trăm lương
 • Tính phần trăm online
 • Tính phần trăm lãi suất khi vay tiền
 • Tính phần trăm tiền và chia
 • Tính phần trăm giảm giá
 • Tính phần trăm khối lượng
 • Tính phần trăm tăng trưởng – giảm
 • Tính phần trăm thể tích
 • Tính phần trăm chiết khấu …
✅ Công Cụ:⭐ Tính Phần Trăm
✅ Sử Dụng:⭐ Miễn Phí
✅ Chức Năng:⭐ Tính phần trăm lương, vay tiền, ngân hàng, lãi suất, khối lượng, thể tích, tăng giảm…
✅ Ngôn Ngữ:⭐ Tiếng Việt
✅ Chính xác:⭐ 100%

Công Thức Tính Phần Trăm Nhanh Dễ Dàng:

Về cơ bản, cách tính số phần trăm có thể khái quát như sau: lấy lượng cần so sánh chia cho tổng lượng đã có rồi nhân với 100. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tìm tính phần trăm của x so với tổng (x + y)

Ta sẽ dùng công thức: %x = x/(x+y)*100 (%)

Ví dụ tính % của a và b:

 • Tỷ số phần trăm của a = a/(a+b)*100(%).
 • Tỷ số phần trăm của b = b/(a+b)*100(%) hoặc %b = 100 – %a.

Chẳng hạn chúng ta có bài toán kho hàng xuất 25 chiếc áo và 35 chiếc quần. Vậy số lượng xuất áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã xuất.

 • % áo = 25/(25+35)*100 = 41,6%.
 • % quần = 100 – 41,6 = 58,4% hoặc % quần = 35/(25+35)*100=58,4%.

Những cách tính phần trăm thường sử dụng:

1. Tính phần trăm tăng trưởng

Phần trăm tăng trưởng là một khái niệm rất được hay sử dụng trong kinh tế. Bởi vì, bất cứ ai nhìn vào phần trăm tăng trưởng thì sẽ hiểu ra rằng một công ty hay doanh nghiệp có phát triển tốt hay kém, tăng hay giảm hơn so với các tháng các kỳ đã qua.

Công thức tính phần trăm tăng trưởng cho bạn hiểu: % tăng trưởng = (năm cần tính – năm trước)/năm trước*100

VD: Công ty này đang sản suất nước ngọt, đang có danh thu năm hiện tại là 50 tỷ, năm trước là 35 tỷ. Khi tính phần trăm tăng trưởng của công ty này sẽ là: (50-35)/35)*100= 42.86%

2. Tính phần trăm của một tổng

Phải nói đây là cách tính phần trăm được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Rất nhiều người thường xuyên sử dụng cách này để tính toán rằng sản phẩm hay 1 loại hàng hóa đang chiếm bao nhiều phần trăm của cửa hàng…

Công thức để tính phần trăm của số A so với tổng của cả (A + B) là : A/(A+B)*100

VD: Một cửa hàng đang có 20 chiếc áo và 25 chiếc quần. Khi chúng ta tính phần trăm quần trong cửa hàng đó sẽ là: [25/(20+25)]*100 = 55.6%

3.Cách tính tiền lãi suất ngân hàng

Để tính toán được số tiền và lãi suất. Người dùng sẽ phải biết cách tính toán phần trăm để so sánh giữa các bên cho vay tiền và tính số tiền cần trả khi đến hạn.

Công thức tính lãi suất vay tiền: Số tiền lãi = Số tiền ban đầu * Lãi suất vay

Ví dụ: Bạn A ngân hàng 50.000.000 VND với mức lãi suất là 9%/năm. Lãi suất vay ngân hàng phải chi trả mỗi tháng là 9%/12 tháng. Vậy tiền lãi mỗi tháng mà bạn A phải trả ngân hàng sẽ là: 50.000.000 * 9%/12 = 375.000 VND.

4. Cách tính phần trăm lương

Phần trăm tăng lương theo vùng có công thức như sau:

Bạn cần phải chuyển số thập phân thành dạng phần trăm. Ví dụ: Bạn lấy 0,15 x 100 = 15%.

Nếu mức lương hàng tháng của bạn là 20.000.000 VND thì sẽ tăng lên 15% so với mức lương cũ là 17.000.000, hay nói cách đơn giản 15% là tỷ lệ lương bạn được tăng thêm.

Để cho việc tính toán các số liệu được chính xác và đảm bảo trả lương đúng thời hạn quy định, căn cứ vào bảng chấm công, ta tính tiền lương phổ biến như sau:

Tiền lương tháng = số tiền lương chính +  trợ cấp, phụ cấp (nếu có)/ số ngày làm thực tế

Tạm kết

Trên đây chỉ 1 số ví dụ, công thức tính phần trăm trong vài trường hợp hay sử dụng. Hy vọng với mỗi công thức bên trên sẽ phần nào giúp bạn biết được cách tính phần trăm nhanh nhất có thể. Cảm ơn bạn vì đã đọc hết bài viết này!