Bưu điện Thừa Lưu

Mã bưu điện: 537340 Bưu cục: Bưu điện Thừa Lưu Địa chỉ: Thôn Trung Kiền, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc Điện thoại: 0234.3872288

Bưu điện La Sơn

Mã bưu điện: 537230 Bưu cục: Bưu điện La Sơn Địa chỉ: Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc Điện thoại: 0234.3874201

Bưu điện Truồi

Mã bưu điện: 537200 Bưu cục: Bưu điện Truồi Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc Điện thoại: 0234.3874361

Bưu điện Phụng Chánh

Mã bưu điện: 537180 Bưu cục: Bưu điện Phụng Chánh Địa chỉ: Thôn Phụng Chánh, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc Điện thoại: 0234.3874719

Bưu điện Cửa Tư Hiền

Mã bưu điện: 537150 Bưu cục: Bưu điện Cửa Tư Hiền Địa chỉ: Thôn Hiền Vân 1, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc Điện thoại: 0234.3874721

Bưu điện văn phòng VP BĐH Phú Vang

Mã bưu điện: 536879 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Vang Địa chỉ: Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3868348

Kiốt bưu điện Lộc Sơn

Mã bưu điện: 536941 Bưu cục: Kiốt bưu điện Lộc Sơn Địa chỉ: Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang Điện thoại: 868111

Đại lý bưu điện Chợ Mai

Mã bưu điện: 536800 Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Mai Địa chỉ: Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang Điện thoại: 860515

Bưu điện văn hóa xã Làng Rồng

Mã bưu điện: 536751 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Làng Rồng Địa chỉ: Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Điện thoại: 0234.3866333