Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngươn

  • Mã bưu điện: 883230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngươn
  • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Chánh 2, Xã Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 02963865003