Bưu điện văn hóa xã Mỹ Khánh

  • Mã bưu điện: 881400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Khánh
  • Địa chỉ: Ấp Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963878389