Bưu điện văn hóa xã Bình Phú

  • Mã bưu điện: 882920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phú
  • Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 679300