Bưu điện văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên

  • Mã bưu điện: 881220
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963959040