Bưu điện văn hóa xã Lê Chánh

  • Mã bưu điện: 883520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Chánh
  • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 824099