Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa

  • Mã bưu điện: 883580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa
  • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 02963824699