Bưu điện văn hóa xã Thoại Giang

  • Mã bưu điện: 884750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thoại Giang
  • Địa chỉ: Sô´tổ 10, Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963711290