Hòm thư Công cộng Số 3

  • Mã bưu điện: 883157
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 3
  • Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: