Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Phú

  • Mã bưu điện: 884820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Phú
  • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp Trung Phú 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963891113