Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khánh

  • Mã bưu điện: 884720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khánh
  • Địa chỉ: Sô´tổ 11, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963871387