Bưu điện An Giang

  • Mã bưu điện: 880900
  • Bưu cục: Bưu cục An Giang
  • Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963854529