Bưu điện văn hóa xã Phú Xuân

  • Mã bưu điện: 882620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Xuân
  • Địa chỉ: Sô´tổ 8, Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân , Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963588222