Hòm thư Công cộng số 24

  • Mã bưu điện: 884065
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 24
  • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên
  • Điện thoại: