Bưu điện văn hóa xã Tân Phú

  • Mã bưu điện: 882290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú
  • Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02963663100