Bưu điện văn hóa xã Phú Vĩnh

  • Mã bưu điện: 883510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Vĩnh
  • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 02963538111