Bưu điện văn hóa xã Châu Phú B

  • Mã bưu điện: 883100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Phú B
  • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 91, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 02963865001