Bưu điện Châu Phú

  • Mã bưu điện: 882800
  • Bưu cục: Bưu điện Châu Phú
  • Địa chỉ: Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 02963688222