Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phú

  • Mã bưu điện: 882870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phú
  • Địa chỉ: Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 886200