Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức

  • Mã bưu điện: 882880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức
  • Địa chỉ: Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 886522