Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Chợ Mới

Danh sách 22 địa chỉ Bưu điện ở Chợ Mới, An Giang: Bưu điện Chợ Mới, Bưu điện Mỹ Luông, Bưu điện văn hóa xã Kiến An, Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội Đông, Bưu điện văn hóa xã Vàm Nao, Bưu điện văn hóa xã Long Điền A, Bưu điện văn hóa xã Long Điền B, Bưu điện văn hóa xã Long Giang, Bưu điện văn hóa xã Long Kiến, Bưu điện văn hóa xã Tấn Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Bình Phước Xuân, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Mỹ, Bưu điện văn hóa xã An Thạnh Trung, Bưu điện văn hóa xã Cái Tàu Thượng, Bưu điện văn hóa xã Hội An, Bưu điện văn hóa xã Bắc An Hoà, Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình, Bưu điện văn hóa xã Hòa An, Bưu điện văn hóa xã Mỹ An, Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới

Bưu điện Chợ Mới

 • Mã bưu điện: 881600
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mới
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963883201

Bưu điện Mỹ Luông

 • Mã bưu điện: 881900
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Luông
 • Địa chỉ: Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963885907

Bưu điện văn hóa xã Kiến An

 • Mã bưu điện: 881850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiến An
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963618001

Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành

 • Mã bưu điện: 881700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành
 • Địa chỉ: Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963631555

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội Đông

 • Mã bưu điện: 881880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội Đông
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963622200

Bưu điện văn hóa xã Vàm Nao

 • Mã bưu điện: 881890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vàm Nao
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963632100

Bưu điện văn hóa xã Long Điền A

 • Mã bưu điện: 881660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Điền A
 • Địa chỉ: Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963615499

Bưu điện văn hóa xã Long Điền B

 • Mã bưu điện: 881680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Điền B
 • Địa chỉ: Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963617511

Bưu điện văn hóa xã Long Giang

 • Mã bưu điện: 881800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Giang
 • Địa chỉ: Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963890300

Bưu điện văn hóa xã Long Kiến

 • Mã bưu điện: 882000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Kiến
 • Địa chỉ: Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963636444

Bưu điện văn hóa xã Tấn Mỹ

 • Mã bưu điện: 881780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tấn Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963880000

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp

 • Mã bưu điện: 881980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963634650

Bưu điện văn hóa xã Bình Phước Xuân

 • Mã bưu điện: 881961
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phước Xuân
 • Địa chỉ: Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963637005

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Mỹ

 • Mã bưu điện: 881720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963882800

Bưu điện văn hóa xã An Thạnh Trung

 • Mã bưu điện: 881830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thạnh Trung
 • Địa chỉ: Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963621637

Bưu điện văn hóa xã Cái Tàu Thượng

 • Mã bưu điện: 881760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cái Tàu Thượng
 • Địa chỉ: Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963884200

Bưu điện văn hóa xã Hội An

 • Mã bưu điện: 881761
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hội An
 • Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963623123

Bưu điện văn hóa xã Bắc An Hoà

 • Mã bưu điện: 881740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc An Hoà
 • Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963638100

Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình

 • Mã bưu điện: 881741
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình
 • Địa chỉ: Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963638534

Bưu điện văn hóa xã Hòa An

 • Mã bưu điện: 881940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa An
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963881100

Bưu điện văn hóa xã Mỹ An

 • Mã bưu điện: 881928
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ An
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963884227

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới

 • Mã bưu điện: 881638
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới
 • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963625625

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN