Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Chợ Mới

Danh sách 22 địa chỉ Bưu điện ở Chợ Mới, An Giang: Bưu điện Chợ Mới, Bưu điện Mỹ Luông, Bưu điện văn hóa xã Kiến An, Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội Đông, Bưu điện văn hóa xã Vàm Nao, Bưu điện văn hóa xã Long Điền A, Bưu điện văn hóa xã Long Điền B, Bưu điện văn hóa xã Long Giang, Bưu điện văn hóa xã Long Kiến, Bưu điện văn hóa xã Tấn Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Bình Phước Xuân, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Mỹ, Bưu điện văn hóa xã An Thạnh Trung, Bưu điện văn hóa xã Cái Tàu Thượng, Bưu điện văn hóa xã Hội An, Bưu điện văn hóa xã Bắc An Hoà, Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình, Bưu điện văn hóa xã Hòa An, Bưu điện văn hóa xã Mỹ An, Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới

Bưu điện Chợ Mới

 • Mã bưu điện: 881600
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mới
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963883201

Bưu điện Mỹ Luông

 • Mã bưu điện: 881900
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Luông
 • Địa chỉ: Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963885907

Bưu điện văn hóa xã Kiến An

 • Mã bưu điện: 881850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiến An
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963618001

Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành

 • Mã bưu điện: 881700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành
 • Địa chỉ: Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963631555

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội Đông

 • Mã bưu điện: 881880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội Đông
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963622200

Bưu điện văn hóa xã Vàm Nao

 • Mã bưu điện: 881890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vàm Nao
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963632100

Bưu điện văn hóa xã Long Điền A

 • Mã bưu điện: 881660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Điền A
 • Địa chỉ: Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963615499

Bưu điện văn hóa xã Long Điền B

 • Mã bưu điện: 881680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Điền B
 • Địa chỉ: Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963617511

Bưu điện văn hóa xã Long Giang

 • Mã bưu điện: 881800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Giang
 • Địa chỉ: Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963890300

Bưu điện văn hóa xã Long Kiến

 • Mã bưu điện: 882000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Kiến
 • Địa chỉ: Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963636444

Bưu điện văn hóa xã Tấn Mỹ

 • Mã bưu điện: 881780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tấn Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963880000

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp

 • Mã bưu điện: 881980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963634650

Bưu điện văn hóa xã Bình Phước Xuân

 • Mã bưu điện: 881961
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phước Xuân
 • Địa chỉ: Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963637005

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Mỹ

 • Mã bưu điện: 881720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963882800

Bưu điện văn hóa xã An Thạnh Trung

 • Mã bưu điện: 881830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thạnh Trung
 • Địa chỉ: Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963621637

Bưu điện văn hóa xã Cái Tàu Thượng

 • Mã bưu điện: 881760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cái Tàu Thượng
 • Địa chỉ: Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963884200

Bưu điện văn hóa xã Hội An

 • Mã bưu điện: 881761
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hội An
 • Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963623123

Bưu điện văn hóa xã Bắc An Hoà

 • Mã bưu điện: 881740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc An Hoà
 • Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963638100

Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình

 • Mã bưu điện: 881741
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình
 • Địa chỉ: Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963638534

Bưu điện văn hóa xã Hòa An

 • Mã bưu điện: 881940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa An
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963881100

Bưu điện văn hóa xã Mỹ An

 • Mã bưu điện: 881928
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ An
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963884227

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới

 • Mã bưu điện: 881638
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới
 • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
 • Điện thoại: 02963625625