Bưu điện văn phòng VP BĐT An Giang

  • Mã bưu điện: 881120
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang
  • Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963855025