Hòm thư Công cộng số 2

  • Mã bưu điện: 883079
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 2
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: