Bưu điện văn hóa xã Bình Phước Xuân

  • Mã bưu điện: 881961
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phước Xuân
  • Địa chỉ: Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963637005