Bưu điện văn hóa xã Châu Phong

  • Mã bưu điện: 883530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Phong
  • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 02963547000