Bưu điện Xuân Tô

  • Mã bưu điện: 884030
  • Bưu cục: Bưu điện Xuân Tô
  • Địa chỉ: Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
  • Điện thoại: 02963876100