Bưu điện văn hóa xã Tây Phú

  • Mã bưu điện: 884730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Phú
  • Địa chỉ: Sô´tổ 10, Ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963897060