Bưu điện Châu Đốc

  • Mã bưu điện: 883000
  • Bưu cục: Bưu điện Châu Đốc
  • Địa chỉ: Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 02963866285