Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Tân Châu

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Tân Châu thuộc tỉnh An Giang: Bưu điện Tân Châu, Bưu điện văn hóa xã Long Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân An, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xương, Bưu điện văn hóa xã Long An, Bưu điện văn hóa xã Châu Phong, Bưu điện văn hóa xã Phú Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Phú Vĩnh, Bưu điện văn hóa xã Lê Chánh, Bưu điện văn hóa xã Long Phú, Hòm thư Công cộng số 15, Hòm thư Công cộng số 16, Bưu cục văn phòng VP BĐTX Tân Châu

Bưu điện Tân Châu

 • Mã bưu điện: 883400
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Châu
 • Địa chỉ: Sô´46 tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963822255

Bưu điện văn hóa xã Long Sơn

 • Mã bưu điện: 882630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Sơn
 • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963823700

Bưu điện văn hóa xã Tân An

 • Mã bưu điện: 883560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân An
 • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 029633824700

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa

 • Mã bưu điện: 883580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa
 • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963824699

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xương

 • Mã bưu điện: 883600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xương
 • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963524500

Bưu điện văn hóa xã Long An

 • Mã bưu điện: 883540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long An
 • Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Long Hòa, Xã Long An, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963540100

Bưu điện văn hóa xã Châu Phong

 • Mã bưu điện: 883530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Phong
 • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963547000

Bưu điện văn hóa xã Phú Hiệp

 • Mã bưu điện: 883537
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hiệp
 • Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 547647

Bưu điện văn hóa xã Phú Vĩnh

 • Mã bưu điện: 883510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Vĩnh
 • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963538111

Bưu điện văn hóa xã Lê Chánh

 • Mã bưu điện: 883520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Chánh
 • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 824099

Bưu điện văn hóa xã Long Phú

 • Mã bưu điện: 883500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Phú
 • Địa chỉ: Sô´tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963531000

Hòm thư Công cộng số 15

 • Mã bưu điện: 883595
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 15
 • Địa chỉ: Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 16

 • Mã bưu điện: 883636
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 16
 • Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTX Tân Châu

 • Mã bưu điện: 883444
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Tân Châu
 • Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu
 • Điện thoại: 02963822255