Bưu điện văn hóa xã Long Điền B

  • Mã bưu điện: 881680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Điền B
  • Địa chỉ: Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963617511