Bưu điện văn hóa xã Nhơn Mỹ

  • Mã bưu điện: 881720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Mỹ
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963882800