Bưu điện văn phòng VP BĐH Phú Tân

  • Mã bưu điện: 882718
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Tân
  • Địa chỉ: Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963827241