Hòm thư Công cộng số 27

  • Mã bưu điện: 881106
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 27
  • Địa chỉ: Sô´5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: