Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh

  • Mã bưu điện: 882250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02963666222