Bưu điện Long Xuyên

  • Mã bưu điện: 880000
  • Bưu cục: Bưu điện Long Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´1169, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963955955