Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lợi

  • Mã bưu điện: 882320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lợi
  • Địa chỉ: Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02963661001