Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trường

  • Mã bưu điện: 883850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trường
  • Địa chỉ: Sô´tổ 43, Ấp Vĩnh Nghĩa, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú
  • Điện thoại: 02963826444