Bưu điện văn hóa xã Phú Lâm

  • Mã bưu điện: 882610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lâm
  • Địa chỉ: Sô´tổ 7, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963820000