Bưu điện Bình Khánh

  • Mã bưu điện: 881532
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Khánh
  • Địa chỉ: Sô´90, Đường Hàm Nghi, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963855977