Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chánh

  • Mã bưu điện: 884740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chánh
  • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Đông An, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963878335