Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi

  • Mã bưu điện: 884090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi
  • Địa chỉ: Sô´tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên
  • Điện thoại: 02963877939