Hòm thư Công cộng Số 6

  • Mã bưu điện: 883225
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 6
  • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: