Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa Hưng

  • Mã bưu điện: 881410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa Hưng
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ An II, Xã Mỹ Hoà Hưng , Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963851121