Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành

  • Mã bưu điện: 881700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành
  • Địa chỉ: Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963631555